Artikler og kurs

Vi legger her ut noen faglige artikler som vi skriver.

1 NS 8406 og fordeler for byggherrene
2 Anbud NS 8400
3 Konkurranse med forhandling etter NS 8410
4 Hva er entreprenørenes ”endringsmeldinger” ?
5 Byggeleders oppgaver
6 Farlig med parallell prosjektering
7 Konsortium som leverandør
8 Litt om møtereferater HC
9 NS 8430 En praktisk standard
10 Oppdraget som prosjektleder
11 Totalentreprise og NS
12 Dagmulkt, tilleggsvederlag eller ikke noe?
13

Byggherreansvaret

 

Noen foredrag og kurs som advokat Hans Cappelen holder:

  • TOTALENTREPRISE NS 8407: SÆRPREG OG UTVALGTE EMNER (2016)
  • ENTREPRISEKONTRAKTENE NS 8405 OG NS 8406. EN INNFØRING (2016)
  • FORHANDLINGSTEKNIKK VED UENIGHET OM ØKONOMISKE OG JURIDISKE FORHOLD (2016)
  • GRUNNLEGGENDE OM NS KONTRAKTER (2016)
  • TOTALUNDERENTREPRISE NS 8417 (2015)
  • ENTREPRISEKONTRAKTER MED VEKT PÅ NS 8405 (2014)
  • ENTREPRISEKONTRAKTER - SÆRLIG UNDERENTREPRISER (2013)

Sist oppdatert 2016
Advokat Hans Cappelen tlf. + 47   920 39 804 e mail: cappelen@cappelen-krefting.no
Advokat Annie Krefting tlf. + 47   913 73 601 e mail: krefting@cappelen-krefting.no