Kapittel 1:    
1.1

Boken og loven

1.1.1   Hovedpunktene i bustadoppføringslova (nyheter og prinsipper)
1.1.2   Loven er tvingende (iallfall stort sett ufravikelig)
1.2

Mer om lovens virkeområde og grunnbegreper

1.2.1   Avtaler: Loven er om avtaleforhold (avtale-begrepet) (kontrakter)
1.2.2   Forbruker: Loven skal beskytte forbrukere (forbruker-begrepet)
1.2.3   Andre betegnelser på forbrukeren (byggherre, oppdragsgiver, tiltakshaver)
1.2.4   Forholdet til plan- og bygningsloven (tillatelser og ansvarsrett)
1.2.5   Entreprenøren: Den andre parten (entreprenør-begrepet) (entrepriseformer)
1.2.6   Boligoppføring: Hva er det ? (Bolig-begrepet og lovens to avtaletyper)
1.3 Gangen i et byggeprosjekt (fasene) (fra idè til avslutning, gjøremålene i fasene)
1.4 Hvem gjør hva i et byggeprosjekt ? (Funksjonsfordeling skjematisk, overlappinger)

Oppsummering av kapittel 1


Tilbake