Kapittel 4:    
4   Konsulentansvaret
4.1   Bustadoppføringslova og forbrukerens konsulenter (bare noe er lovbestemt)
4.2   Lovkapitlets virkeområde (avtaler om bolig for forbruker)
4.3   Konsulentene: Hvem er de ? (Konsulent-begrepet) (arkitekter, ingeniører o.a.)
4.4   Typer konsulent-oppdrag (planlegging og andre oppdrag)
4.5   Avtaler mellom forbruker og konsulent (avtaletyper og avtaleinnhold)
4.6   Standardiserte konsulentavtaler (NS 3403/3413 og andre)
4.7   Inngåelsen av avtalen med konsulenten ("kontrahering" av konsulenter)
4.8   Nærmere om erstatningsansvaret (skadebot) (feil, uaktsomhet)
4.9   Skader og tap som loven ikke omfatter (forsinkelse, personskade, næring)
4.10   Reklamasjon (melde fra om feil, innen rimelig tid, 5 årsfristen, unntak)
4.11   Foreldelse (foreldelsesloven i tillegg, 3 årsfristen, 5 år ? 13 år, unntak)

Oppsummering av kapittel 4Tilbake