Ny bok som kom ut i mai 2001:

 

Byggherren og kontraktene

Av Hans Cappelen

 

Mange forskjellige avtaler er aktuelle i bygge- og anleggsprosjekter.  Denne boken redegjør på en grei og oversiktlig måte for byggherrens viktigste kontrakter.  Boken gir tips og anbefalinger om en mengde spørsmål fra planlegging til sluttføringen etter reklamasjonstidens utløp . 

 

Boken er en ajourført og revidert utgave av boken med samme navn som kom ut i 1994 og som har vært utsolgt i mange år. (Bokens oppdaterte innhold er for øvrig med i HolteProsjekts dataprogram Bygglex).
Boken er skrevet og utgitt før anskaffelsesforskriften av 16.06.2001. Derfor er bare et tidligere utkast til forskriften kommet med. Det avviker på flere punkter fra forskriften. Se artikkeler om anskaffelsesforskriften;
1) Anskaffelsesforskriften. Nyheter og tillegg til boken "Byggherren og kontraktene" 2001
2) Nytt i offentlig anskaffelsesforskriften 2002

 

Noen av nyhetene som er behandlet i boken:

·        Nye rådgiverstandarder NS 8401 og NS 8402 med blanketter for avtaledokumenter

·        Egen overtagelsesstandard; NS 3434

·        Ny offentlig anskaffelseslov 1999

·        Endringer i plan- og bygningsloven med flere forskrifter

·        Byggherreforskriften om HMS

·        Utkast til ny anbudsstandard; NS 3400

·        Nye dommer og rettsavgjørelser

·        Ny juridisk litteratur

 

Boken er på ca. 300 sider med oversiktlig tekst og flere illustrasjoner.

BOKENS HOVEDINNHOLD

1. GANGEN I ET BYGGEPROSJEKT
2. HVEM GJØR HVA?
3. PLANLEGGING, PROGRAMMERING OG PROSJEKTERING
4. KONSULENTKONTRAKTEN
5. ENTREPRISEFORMER
6. KONTRAKTSTYPER
7. KONTRAHERING VED ANBUD OG TILBUD
8. ENTREPRENØRKONTRAKTENE
9. LITTERATURLISTE
10. STIKKORD ALFABETISK
11. NOEN AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER


Tilbake