Fagstoff som vi har skrevet


   
 

Les her en presentasjon av vår bok Byggherren og kontraktene.
Her kan du lese den komplette innholdsfortegnelsen.

  Du kan hente ned innholdet i vår bok Oppføring av egen bolig. Kontrakter og rettigheter. En praktisk veiledning til Bustadoppføringslova (Oslo 1998).
 Advokat Hans Cappelen tlf. + 47   920 39 804 e mail: cappelen@cappelen-krefting.no
Advokat Annie Krefting tlf. + 47   913 73 601 e mail: krefting@cappelen-krefting.no