SPESIELT FOR FORBRUKEREVi har en del forbrukere som klienter og vi kjenner derfor godt til de rettslige spørsmålene som kan oppstå for forbrukere når de får oppført egen bolig, får utført håndverkerarbeider og når de kjøper og selger boliger.

  Selv om vi i Norge er ganske godt dekket med egne lover for disse rettsområdene, oppstår stadig nye spørsmål som enten lovene ikke regulerer, eller som det er vanskelig å finne fram til svarene på i de lovene vi har.

  Juridiske spørsmål

  Kontakt oss og vi kan hjelpe deg med mange juridiske spørsmål:

 
 • Vil du ha et tips om hvor du kan finne en aktuell lovbestemmelse ?
  Da tar svaret kanskje bare noen minutter i telefonen.

 • Vil du høre om du har oppfattet loven på riktig måte ?

 • Skal du underskrive en kontrakt og vil ha den gjennomgått først av oss ?

 • Vil du ha den juridiske tolkningen av en kontrakt ?

 • Er det oppstått problemer med betalingen ?

 • Hvordan går du fram når byggesaken trekker ut og blir forsinket ?

 • Er det uenighet om et arbeid er mangelfullt og vil du få vite hvor sterkt du
  står rettslig sett ?
  Dette er bare noen smakebiter og vi kan bistå med mye mer.

Våre priser og din betaling
  Vi beregner prisene ved først å se på hvor mye tid vi bruker på saken, så ser vi på hvor vanskelig saken er, hvilke resultater vi har oppnådd, hvor store verdier saken gjelder og om det er noen spesielle problemer med behandlingen av saken. Vi tar hensyn til alt dette, når vi skriver våre regninger. Dessuten vil vi jo heller ikke prise oss ut av markedet i konkurransen med andre advokater.

Ønsker du å vite på forhånd hvor mye vårt arbeid vil koste? Det er dessverre ofte vanskelig å fastslå. Vi kan gi prisantydninger, men vi må ta forbehold om tillegg for usikre eller uvisse forhold. Fordi vi sender regning hver måned, kan imidlertid klienten hele tiden se hva vi gjør og hva arbeidet koster. Klienten kan når som helst avbryte oppdraget.

  Kanskje skal forsikringsselskapet betale regningen vår? De fleste forbrukere har forsikring av hjem, innbo, hus, hytter og annet. Der er oftest en rettshjelpsforsikring inkludert. Da betaler forsikringsselskapet, men det er likevel en viss egenandel som klienten selv må betale.
 Advokat Hans Cappelen tlf. + 47   920 39 804 e mail: cappelen@cappelen-krefting.no
Advokat Annie Krefting tlf. + 47   913 73 601 e mail: krefting@cappelen-krefting.no