Hva kan vi gjøre for deg ?Vi gir juridiske råd til våre klienter - i telefon, i møter med klienten, i e-mail,
i brev eller som et skriftlig notat med utredning av vanskelige spørsmål.

Vi er stadig med på forhandlinger, vi utarbeider dokumenter og vi går i retten med prosedyre.
Vi blir oppnevnt som voldgiftsdommer, rettsmekler og vi holder kurser.Vi har oppnådd mange forliksløsninger, og
dermed fått stanset tvister på et tidlig stadium,
slik at klientene sparer tid og penger.


Det koster penger å gå til advokat, men det
kan være dyrere å la være! Vi er ikke av de
dyreste, men heller ikke av de billigste.

Vi legger vekt på effektiv saksbehandling
og et nært samarbeid med klientene


Linker:

Lovdata

Den Norske Advokatforening

Juristforbundet

Heraldikk og flagg

Kontakt oss gjerne idag med e mail, telefon eller brev.
Du skal få høre raskt fra oss.Advokat Hans Cappelen tlf. + 47   920 39 804 e mail: cappelen@cappelen-krefting.no
Advokat Annie Krefting tlf. + 47   913 73 601 e mail: krefting@cappelen-krefting.no