Vår målsetting

 
 • Vi skal gi høyt kvalifisert juridisk bistand
 • Vi skal ha løpende, god kontakt med klientene
 • Vi skal ha et konkurransedyktig salærnivå

Hvem vi er

Advokat Hans Cappelen

Advokat Hans Cappelen

Utdannelse og praksis

Cand. jur. 1973. Praksis som dommerfullmektig og advokatfullmektig. Egen praksis og advokat 1980-89 for Byggherreforeningen. Partner 1990-2006 i Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA.
Partner 2007-2014 Hartsang Advokatfirma DA.
Partner fra 2014 i Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA.

 

 

 

Holder foredrag og kurs i entrepriserett, kontrakter og offentlige anskaffelser.

Skrevet bl.a. bøkene: "NS 3430 og byggherrene" og "Byggherren og kontraktene", Medforfatter til bøkene "Oppføring av egen bolig" og "NS 8405 og byggherrene".

Benyttes som voldgiftsdommer, rettsmekler og oppmann i entreprisetvister.

Kompetanse

 • Entreprise: byggherre- og entreprenørkontrakter. Norsk Standard og andre opplegg
 • Offentlige anskaffelser: loven, anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften
 • Konkurransegrunnlag, tilbudsinnbydelse, forespørsel
 • Anbudskonkurranser, forhandlinger og direkte kontrahering
 • Konsulenter: arkitekt- og ingeniørkontrakter, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse

Arbeider også med heraldikk, bumerker, segl og flagg – klikk her for eget nettsted.

Språk

Norsk og engelsk

Kontakt informasjon

Advokat Hans Cappelen
tlf. + 47   920 39 804
e mail: cappelen@cappelen-krefting.no

Advokat Annie Krefting

Advokat Annie Krefting

Utdannelse og praksis

Cand. jur. 1978. Praksis som dommerfullmektig og advokatfullmektig, samt offentlig forvaltning (bl.a. klagebehandling i bygnings- og reguleringssaker).
Partner 1990-2006 i Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA.
Partner 2007-2014 Hartsang Advokatfirma DA.
Partner fra 2014 i Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA.

 

 

Ledet borettslag og sameier.
Medforfatter til boken "Oppføring av egen bolig".

Språk

Fransk og engelsk

Kompetanse

 • Entrepriserett: byggherre- og entreprenørkontrakter
 • Konsulentrett: arkitekt og ingeniørkontrakter, prosjekt- og byggeledelse
 • Håndverkertjenester og boliger
 • Leveransekontrakter ved kjøp, salg og leie
 • Anbudskonkurranser, forhandlinger og direkte kontrahering for det offentlige og private
 • Avhending, salg og kjøp av fast eiendom
 • Erstatning i kontraktsforhold ved tings- og formuesskader
 • Sameier og borettslag
 • Leiekontrakter
 • Arbeidsrett
 • Testament, arv, gave og skifte

Kontakt informasjon

Advokat Annie Krefting
tlf. + 47   913 73 601
e mail: krefting@cappelen-krefting.no

Sist oppdatert 2016Advokat Hans Cappelen tlf. + 47   920 39 804 e mail: cappelen@cappelen-krefting.no
Advokat Annie Krefting tlf. + 47   913 73 601 e mail: krefting@cappelen-krefting.no